Guilloche mẫu in Ấn thẻ cho chống giả

Guilloche mẫu in Ấn thẻ cho chống giả

Chi tiết thẻ: Chất liệu: thẻ nhựa PVC kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in) Guilloche mẫu: một sản phẩm trang trí hoa văn hoặc biên giới, bao gồm kết nối băng hoặc đường căn cứ vào nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn để tránh bản sao hoặc bản sao. In ấn: CMYK in ấn Gloosy bề mặt

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết thẻ:

Chất liệu: nhựa PVC

Thẻ kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in)

Guilloche mẫu:anornamentalpatternorborder, consistingofpairedribbonsorlinesbaseona

nguyên tắcorstandardtoavoidcopyorclone.

In ấn: CMYK in Ấn

Gloosy bề mặt


Một cặp:Matt đã hoàn thành thẻ nhựa Tiếp theo:UV in thẻ

Yêu cầu thông tin