Cửa khóa T5577 RFID Key Fobs

Cửa khóa T5577 RFID Key Fobs

Cửa khóa T5577 RFID Key Fobs có thể là: tần số thấp (125 KHz): TK4100, EM4200, EM4305, T5577 vv cao tần (13.56 MHz): Mifare S50, Mifare S70, FM11RF08, NTAG203, NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, mã-số SLi, Ti vv siêu cao tần (860-960 MHz): người nước ngoài...

Chi tiết sản phẩm

Cửa khóa T5577 RFID Key Fobs có thể là:


Tần số thấp (125 KHz):TK4100, EM4200, EM4305, T5577 vv

Tần số cao (13.56 MHz):MIFARE S50, Mifare S70, FM11RF08, NTAG203, NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, mã-số SLi, Ti vv

Tần số siêu cao (860-960 MHz):Người nước ngoài H3, H4, H5, Monza3, 4, 5, U-mã vv


Một cặp:ABS TK4100 RFID Key fob Tiếp theo:RFID MIFARE NTAG213 Key Fob

Yêu cầu thông tin