MIFARE S70 da RFID thẻ quan trọng

MIFARE S70 da RFID thẻ quan trọng

MIFARE S70 da khóa thẻ RFID ứng dụng: - Kiểm soát truy cập bảo mật - nhận dạng: sinh viên/nhân viên ID - tham dự thời gian - lòng trung thành của hệ thống / quản lý thành viên - hệ thống thanh toán NFC / electronic wallet / đường số / bãi đỗ xe - câu lạc bộ y tế - khu vực giải trí-...

Chi tiết sản phẩm

MIFARE S70 da RFID thẻ quan trọng


Ứng dụng:

-SecurityAccesscontrol

-Xác định: sinh viên / employeeID

-Timeattendance

-LoyaltySystem/membermanagement

-PaymentNFCsystem/electronicwallet/roadtoll/đậu

-HealthClubs

-LeisureAreas

-Khuyến mãi


Một cặp:64 byte Ultralight da Key Ring Tiếp theo:T5577 Da Smart Key Tag

Yêu cầu thông tin