64 byte Ultralight da Key Ring

64 byte Ultralight da Key Ring

64 byte Ultralight da Key Ring da liệu Ultralight Chip bộ nhớ: 64 byte lưu giữ dữ liệu: 10 năm chế độ: đọc / ghi ghi độ bền: 10.000 chu kỳ tùy chọn khác

Chi tiết sản phẩm

64 byte Ultralight da Key Ring  1. Chất liệu da

  2. Ultralight Chip

  3. Bộ nhớ: 64 byte

  4. Lưu giữ dữ liệu: 10 năm

  5. Chế độ: Đọc / viết

  6. Độ bền viết: 10.000 chu kỳNhững lựa chọn khác
Một cặp:RFID EM4200 Silicone Key Fob cho kiểm soát truy cập Tiếp theo:MIFARE S70 da RFID thẻ quan trọng

Yêu cầu thông tin