Giáng sinh vui vẻ và ngày lễ vui vẻ

- Dec 21, 2018-

Cảm ơn sự hỗ trợ và tin tưởng của bạn trong năm 2018. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong năm 2019. Giáng sinh vui vẻ và ngày lễ vui vẻ.

Merry Christmas

Một cặp:Lời mời: TRUSTECH 2018 Tại Pháp Tiếp theo:RFID Bracelet vé liên hoan âm nhạc