Thẻ thông minh để phân loại rác thải tại cộng đồng

- Dec 04, 2018-

Đó là trách nhiệm của chúng tôi để chăm sóc cho môi trường. Nó là cần thiết để tăng tốc độ thiết lập hệ thống xử lý chất thải cho phân loại mà có thể được thích nghi với điều kiện địa phương, vì vậy mà mọi người có thể tham gia và nâng cao nhận thức về việc phân loại chất thải.

Ngày nay, nhiều cộng đồng thúc đẩy các "Internet +" mô hình phân loại rác. Thẻ thông minh được phân phối trong cộng đồng dân cư, và các trang web phân loại rác thải thông minh được sắp xếp. Cư dân có thể đặt phân loại rác thải vào thùng rác tương ứng của thẻ thông minh, thùng rác sẽ tự động giảm cân và thẻ cư trú sẽ nhận được điểm tương ứng mà có thể được trao đổi cho tiền mặt.

Garbage classification.jpg

Thông qua các hoạt động phân loại rác thải thông minh, sự nhiệt tình của các cư dân để phân loại rác thải đã được tăng cường, như welle là nhận thức về bảo vệ môi trường đã không ngừng được cải thiện và một thói quen tốt của phân loại rác thải có là cultivaed.

Một cặp:Làm thế nào để chọn đúng RFID Tag cho dự án của bạn Tiếp theo:Ưu điểm của công nghệ RFID