Ưu điểm của công nghệ RFID

- Jan 16, 2019-

Công nghệ cốt lõi của Internet of Things là công nghệ RFID. So với các công nghệ nhận dạng tự động khác, RFID có các ưu điểm sau trong xử lý dữ liệu và xác thực bảo mật:

1) Tốc độ đọc và viết nhanh và thao tác dễ dàng. Vì vậy, đầu đọc không giao tiếp, thẻ có thể được vận hành trong một vài cm hoặc thậm chí hàng chục mét, và tốc độ sử dụng được cải thiện rất nhiều. Vì thẻ tần số radio có cơ chế chống va chạm nhanh, nhiễu dữ liệu có thể xảy ra giữa các thẻ. Nó có hiệu quả có thể ngăn chặn và có thể đọc và đọc nhiều thẻ RFID cùng một lúc và đầu đọc có thể xử lý hơn 200 thẻ RFID không tiếp xúc cùng một lúc.

2) Hình dạng đa dạng và kích thước nhỏ

Về mặt đọc, RFID không bị giới hạn bởi kích thước và hình dạng, do đó kích thước cố định và chất lượng in của giấy sẽ không ảnh hưởng đến độ chính xác của việc đọc dữ liệu. Ngoài ra, việc sản xuất thẻ RFID rất đa dạng và thu nhỏ, Thích hợp cho các nhu cầu sản phẩm khác nhau.

nfc-rfid-tags.jpg

3) Độ tin cậy và độ bền cao

Về mặt đọc, RFID không bị giới hạn bởi kích thước và hình dạng, do đó kích thước cố định và chất lượng in của giấy sẽ không ảnh hưởng đến độ chính xác của việc đọc dữ liệu. Ngoài ra, việc sản xuất thẻ RFID rất đa dạng và thu nhỏ, Thích hợp cho các nhu cầu sản phẩm khác nhau.

4) Tái sử dụng

Do thông tin của thẻ tần số radio là dữ liệu điện tử, thẻ RFID có thể cập nhật thuận tiện dữ liệu được lưu trữ trong nhãn âm lượng, ví dụ, thông tin có thể được sửa đổi, xóa, thêm và tương tự nhiều lần. Do đó, nhãn tái chế có thể được tái sử dụng.

5) thâm nhập mạnh mẽ

Khi thẻ RFID được bao phủ bởi một vật liệu phi kim loại hoặc không trong suốt như giấy, gỗ hoặc nhựa, nó có khả năng xuyên thấu mạnh và có thể thực hiện giao tiếp không có rào cản.

6) Theo dõi và định vị

Hệ thống có thể theo dõi vị trí địa lý hiệu quả của sinh viên bằng thẻ thông minh RFID .Một cặp:Thẻ thông minh để phân loại rác thải tại cộng đồng Tiếp theo:Chúc mừng ngày hội thẻ giáo viên