PVC NTAG216 NFC Tag

PVC NTAG216 NFC Tag

Tiếp xúc truyền dữ liệu và nguồn cung cấp năng lượng  điều hành tần số truyền tải dữ liệu 13.56 MHz  106 kbit/s  dữ liệu toàn vẹn của 16-bit CRC, tính chẵn lẻ, mã hóa bit, bit đếm  điều hành khoảng cách lên đến 100 mm (tùy thuộc vào các thông số khác nhau như ví dụ như lĩnh vực sức mạnh...

Chi tiết sản phẩm

Tiếp xúc truyền dữ liệu và nguồn cung cấp năng lượng

Hoạt động tần số 13.56 MHz

Truyền dữ liệu là 106 kbit/s

Toàn vẹn dữ liệu của 16-bit CRC, tính chẵn lẻ, mã hóa, bit bit đếm

Khoảng cách hoạt động lên đến 100 mm (tùy thuộc vào các thông số khác nhau như ví dụ như lĩnh vực

sức mạnh và ăng-ten hình học)

số sê-ri 7-byte (cascade cấp 2 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 14443-3)

UID ASCII gương cho tự động đăng tin nhắn NDEF

Tự động truy cập NFC kích hoạt lúc đọc lệnh

NFC truy cập ASCII gương để tự động thêm giá trị truy cập NFC cho NDEF

tin nhắn

ECC dựa trên nguyên bản chữ ký

Lệnh đọc nhanh

Đúng anticollision

trở kháng đầu vào 50 pFMột cặp:NXP NTAG213 NFC sticker Tiếp theo:NXP Ultralight EV1 kim loại chống NFC Sticker

Yêu cầu thông tin