NXP Ultralight EV1 kim loại chống NFC Sticker

NXP Ultralight EV1 kim loại chống NFC Sticker

Tiếp xúc truyền dữ liệu và nguồn cung cấp năng lượng điều hành khoảng cách lên đến 100 mm tùy thuộc vào ăng-ten hình học và đọc cấu hình điều hành tần số truyền dữ liệu 13.56 MHz  106 kbit/s toàn vẹn dữ liệu của 16-bit CRC, tương đương, bit mã hóa, bit đếm đúng 7 anticollision...

Chi tiết sản phẩm

Tiếp xúc truyền dữ liệu và nguồn cung cấp năng lượng

Khoảng cách hoạt độnglên đến 100 mm tùy thuộc vào cấu hình hình học và đọc của ăng ten

Tần số hoạt động13.56 MHz

Truyền dữ liệu là 106 kbit/s

Tính toàn vẹn dữ liệu của 16-bit CRC, tương đương, bit mã hóa, bit đếm đúng anticollision

số sê-ri 7 byte (cascade cấp 2 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 14443-3)

Điển hình giao dịch đặt vé:Trung úy; 35 ms

Số lượt truy cập nhanh giao dịch:Trung úy; 10 ms

640-bit hoặc 1312-bit, tổ chức trong 20 hoặc

41 trang với 4 byte mỗi trang

Đầu tiên 512 bit tương thích với MF0ICU1

Lĩnh vực lập trình chỉ đọc khóa

Các chức năng cho một trang cho 512 bit đầu tiên

Lĩnh vực lập trình chỉ đọc khóa

Các chức năng cho 2 trang trên trang 15

32-bit người sử dụng definable Programmable One-Time (OTP) diện tích

384-bit hoặc 1024-bit sẵn sàng tự do người sử dụng đọc/ghi diện tích

3 độc lập, sự thật một chiều 24-bit đếm trên diện tích sử dụng

Chống rách hỗ trợ cho các công tơ OTP lá và lock bits

Bảo vệ mật khẩu cấu hình với các tùy chọn giới hạn của những nỗ lực không thành công

ECC dựa trên nguyên bản chữ ký

Thời gian lưu giữ dữ liệu 10 năm

Viết độ bền chu kỳ 100.000

Viết độ bền cho công tơ chiều 1.000.000 chu kỳ


Một cặp:PVC NTAG216 NFC Tag Tiếp theo:MIFARE Ultralight NFC Sticker

Yêu cầu thông tin