Mã QR thẻ

Mã QR thẻ

Mã QR thẻ số mã hóa tùy chỉnh làm cho một số hình ảnh khác nhau: bao bì

Chi tiết sản phẩm

Mã QR thẻ

Số mã hóa khác nhau

Tùy chỉnh làm cho

Một số hình ảnh:

Đóng gói

Một cặp:CR80 In trống trắng PVC thẻ Tiếp theo:Cử tri ID Hologram PVC thẻ với Mifare S50 1 k chip

Yêu cầu thông tin