DOD số thẻ nhựa

DOD số thẻ nhựa

Chi tiết thẻ: Chất liệu: thẻ nhựa PVC kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in) DOD in ấn: in Barcode, QR mã, con số, chữ, v.v.. In ấn: CMYK in ấn Gloosy bề mặt

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết thẻ:

Chất liệu: nhựa PVC

Thẻ kích thước: CR80 85.5 * 54 mm, độ dày 0.76mm(0.03in)

DOD in ấn: In Barcode, QR mã, số, chữ, v.v..

In ấn: CMYK in Ấn

Gloosy bề mặt


Một cặp:PANTONE màu in thẻ nhựa Tiếp theo:Từ thẻ mua sắm với mã vạch

Yêu cầu thông tin