Thẻ VIP nhựa Magstripe

Thẻ VIP nhựa Magstripe

Magstripe nhựa thẻ VIP Magstripe: Hico hoặc Loco màu có thể là đen, bạc, vàng, màu cà phê vv thủ công Mỹ nghệ: nổi số, số kỹ thuật số, đánh số nhiệt, chữ bảng, đầu ra bảng vv. Chất liệu: PVC, ABS, PET, PETG. Kích thước: CR80 hoặc tùy chỉnh

Chi tiết sản phẩm

Thẻ VIP nhựa Magstripe


Magstripe: Hico hoặc Loco

Màu sắc có thể là đen, bạc, vàng, màu cà phê vv

Thủ công Mỹ nghệ: nổi số, số kỹ thuật số, đánh số nhiệt, chữ bảng, đầu ra bảng vv.

Chất liệu: PVC, ABS, PET, PETG.

Kích thước: CR80 hoặc tùy chỉnh

Một cặp:Dập nổi số thẻ hội viên Tiếp theo:Miễn phí

Yêu cầu thông tin